Bruk oss som rådgivere, forhandlere og brobyggere.

Vi er resultatorientert

Bruk oss som rådgivere, forhandlere og brobyggere. Ved å søke advokathjelp på et tidlig tidspunkt, kan mange dyre og belastende konflikter avverges. Er konflikten med naboen, slektningen eller avtalepartneren et faktum, bistår vi med å finne løsninger.

Vi er forhandlingsorientert

Vil du vite hva hjelpen vil koste, gir vi deg et kostnadsoverslag. Blir utgiftene høyere, vil du bli varslet. Har du lav inntekt, hjelper vi med å søke fri rettshjelp. I mange tilfelle dekker forsikringen din utgifter til advokathjelp. Vi hjelper med å sjekke dette.

Våre priser

Timepris ved vårt kontor: kr. fra 970 til 1.250 + mva. Vi gir deg skriftlig oppdragsbekreftelse. Klientene blir holdt løpende orientert om arbeidet med deres sak. For øvrig har vi taushetsplikt.

Advokatfirmaet Hvattum AS driver juridisk rådgivning innen sivil- og strafferett og tar oppdrag innen de fleste rettsområder.